Consultatie laagvermogen middengolf vergunningen

Agentschap Telecom gaat permanent vergunningen uitgeven voor middengolfzenders die met laag vermogen uitzenden. Uit een eerdere pilot blijkt dat hier veel belangstelling voor is. Twee regelingen, het uitvoeringskader, de vergunning en het aanvraagformulier moeten daarom worden aangepast. Die wijzigingen vereenvoudigen het aanvraagproces, verkorten de doorlooptijd van aanvragen en maken langere looptijden van vergunningen mogelijk.

Op 6 december is de consultatie van de wijzigingen van de twee regelingen gestart. Reageren op de conceptversies van het uitvoeringskader, de vergunning en het aanvraagformulier kan via het emailadres info@agentschaptelecom.nl, onder vermelding van “consultatie LVMG.” Dat is mogelijk tot en met 7 januari 2019.

Als er aanleiding toe is, worden de concept-documenten na de consultatieperiode aangepast. Medio januari maakt Agentschap Telecom bekend hoe en per wanneer geïnteresseerden aanvragen voor laagvermogen middengolf-omroep kunnen indienen.

Nieuwsbericht | 10-12-2018 | 14:42

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here