Frequenties

Toegewezen frequenties aan radio’s amateurs met een zendverguning 

LF Lange golf (LW/Longwave)

135,7 – 137,8 kHz (2200 meter) Alleen telegrafiesignalen toegestaan

MF Middengolf (MW/Mediumwave)

472,0 – 479,0 kHz (635 meter) Alleen telegrafiesignalen toegestaan
1,81 – 1,88 MHz (160 meter)
België 1,81 – 2,00 MHz Telegrafie, digitale data en spraak toegestaan (tussen 1,850 – 2,00MHz enkel 10W)

HF Korte golf (SW/Shortwave)

3,5 – 3,8 MHz (80 meter) Telegrafie, digitale data en spraak toegestaan, vossenjacht
7,0 – 7,2 MHz (40 meter) Telegrafie, digitale data, bakens en spraak toegestaan
10,1 – 10,15 MHz (30 meter) Telegrafie en digitale data toegestaan
14,0 – 14,35 MHz (20 meter) Telegrafie, digitale data, bakens, spraak en slowscantelevisie toegestaan
18,068 – 18,168 MHz (17 meter) Telegrafie, digitale data, bakens en spraak toegestaan
21,0 – 21,45 MHz (15 meter) Telegrafie, digitale data, bakens, spraak en slowscantelevisie toegestaan
24,89 – 24,990 MHz (12 meter) Telegrafie, digitale data, bakens en spraak toegestaan
28,0 – 29,7 MHz (10 meter) Telegrafie, digitale data, bakens, spraak, slowscantelevisie en satellietverbinding toegestaan

VHF Very High Frequency

50 – 52 MHz (6 meter) Telegrafie, bakens, slowscantelevisie, spraak en digitale data toegestaan
70 – 70,500 MHz (4 meter)
144 – 146 MHz (2 meter) Telegrafie, spraak, bakens, digitale data en slowscantelevisie toegestaan, vossenjacht

UHF Ultra High Frequency

430 – 440 MHz (70 centimeter) Telegrafie, bakens, slowscantelevisie, spraak en digitale data toegestaan
1240 – 1300 MHz (23 cm) idem
2320 – 2450 MHz (13 cm) idem

SHF Super High Frequency

3400 – 3475 MHz (9 cm) idem
5650 – 5850 MHz (6 cm) idem
10 – 10,5 GHz (3 cm) idem
24 – 24,25 GHz idem

EHF Extreme High Frequency

47 – 47,2 GHz idem
76 – 81,5 GHz idem
122,25 – 123 GHz idem
134 – 141 GHz idem
241 – 250 GHz idem

In België zijn op alle banden alle klassen van uitzending toegestaan. Het BIPT legt geen enkele beperking op, enkel ON2/3/9A mogen geen ATV en DATV.