Radio Amateur

Met radioamateurs of zendamateurs (of in officiële terminologie radiozendamateurs) worden in brede zin personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen.

Zoals vele anderen ben ik begonnen op de 27mc op de 11 meterband. In mijn jeugd was ik zeer geïnteresseerd in radiotechniek. Mijn eerste kennis met de elektrotechniek was de Philips EE20.. serie, waarmee je stap voor stap leerde hoe elektronica werkt. Met deze dozen heb ik diverse schakelingen en radio’s gebouwd. Luisteren naar de korte golf radio, vond ik zeer mystiek. Radiogeluiden met talen die ik niet kon verstaan en muziek, die niet werden gedraaid op Hilversum 3.

Philipsexerimenteerdoos EE2003
PHILIPS EXPERIMENTEER DOOS EE2003

Je groeit verder op en je maakt een aanvang met je leven en de oude hobby verdween in dozen en tenslotte in de grote vuilcontainer. En de computer en internet kwamen hiervoor in de plaats. Totdat je een oude radio tegenkomt op marktplaats, deze koopt en als je er naar luistert komt de oude nieuwsgierigheid weer terug. Inmiddels heb ik deze hobby weer opgepakt en ben sinds november 2014 in het bezit van de “N” vergunning. De kennis die benodigd was voor het examen heb ik opgedaan door het bouwen van eenvoudige radio’s m.b.v. de Philips Experimenteerdoos EE2003. (Ook aangekocht via marktplaats).

Ik ben mij nu aan het voorbereiden voor het “F” examen. Mijn examen voorbereiding, (N en F vergunning) zal ik op deze website verwerken. De doelstelling van deze website is andere mensen enthousiast te maken voor deze hobby.

Radio amateurs met zendmachtiging

Om te mogen uitzenden op de amateurs frequenties moeten zij de beschikking hebben een officiële zendvergunning. Op bepaalde frequenties mag tegen bepaalde voorwaarden worden uitgezonden, zonder officiële zendvergunning.
Iedereen die uitzending doet buiten de officiële zendvergunning wordt door de overheid aangemerkt als een radiopiraat. Ook amateurs met zendvergunning worden aangemerkt als radiopiraat, als zij buiten hun machtiging uitzenden doen. Een voorbeeld is het uitzenden met een groter zendvermogen dan toegestaan of op niet toegestane frequenties.

Een zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen, waarbij, afhankelijk van het gewenste vergunningsniveau, het kennisniveau met betrekking tot radio-elektronica en regelgeving getoetst wordt.

Radio amateurs zonder zendmachtiging

Er zij ook frequenties beschikbaar waar je met goedgekeurde apparatuur, zonder zendvergunning uitzendingen mag doen. Hierbij gaat het om de 11-meter band (26.69527.405 megahertz ) en UHF (433,075 – 434,775 en 446,00625 – 446,09375 megahertz).

De 27 MC (11 meter) of 27MC of CB (26.695 – 27.405 MHz), is voor iedereen vrijgegeven. Op deze band kan men legaal zendamateur zijn zonder de noodzaak van een licentie.

Radio amateurs als luisteraar

Er zijn ook amateurs die zich bezighouden met enkel het ontvangen van radiosignalen op de diverse frequenties, hiervoor heb je geen vergunning nodig. Op de korte golf frequenties zenden nog veel radiostations hun programma’s uit, deze stations bevinden zich over heel de wereld.

Het is mogelijk om naar zenders te luisteren afkomstig uit het Amerika, Europa, Afrika en zelfs Azië.

Radio amateurs als piraat

Piraten zijn personen die zenden op een manier waar ze geen licentie voor hebben. Dit zijn bijvoorbeeld personen die zenden op frequenties, of met vermogens of met modulatie modes, of met een antenne waarvoor men geen licentie heeft. Als men op frequenties die voorzien zijn voor spraak, bv muziek uitzendt, is men op dat moment eveneens piraat, aangezien men zich dan ook niet houdt aan de licentie, welke altijd voorziet in het correct gebruik van de frequenties.

Een 27MC amateur kan een zendpiraat zijn als de manier van uitzenden niet voldoet aan de eisen van deze frequenties. Dit kan door het bijvoorbeeld het gebruik van apparatuur met hoger zendvermogen dan 4 Watt.

Piraten vindt men veelal op frequenties die niet in gebruik zijn, hetzij tussen andere stations, maar dan met illegaal vermogen of modulatie soort.

Het bouwen van ontvangers en zenders

In vroeger jaren bouwde bijna elke beginnende radioamateur als eerste een kristalontvanger a.d.v. van een schema. De materialen voor de ontvanger zijn vrij te kopen of beschikbaar uit oude apparatuur. Schema’s van zender en ontvangers zijn voldoende beschikbaar op internet. Tegenwoordig zijn er kante en klare bouwpakketten beschikbaar voor het bouwen van een eenvoudige ontvanger en zender. Deze bouwpakketten kun je bijvoorbeeld aanschaffen via het internet.

Als je een bouwpakket koopt met een frequentie en vermogen, welke niet is toegestaan in Nederland, en je start met het maken van uitzendingen met deze zender, pleeg je een strafbaar feit. Het Agentschap Telecom spoort actief naar illegale uitzendingen. Als je wordt betrapt, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd en er volgt een strafrechtelijke vervolging. De apparatuur wordt in beslag genomen.

HAM Radio

Een HAM-radio is een radiozender die in gebruik is bij een beoefenaar van de radiozendhobby.