Home Blog Page 3
Programming man

PostScript

0
PostScript-bestanden hebben meestal de extensie ps. Met programma's als Ghostview kan men deze bestanden bekijken. PostScript-bestanden zijn vaak aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld PDF-bestanden, aangezien deze vooral afbeeldingen beter kunnen comprimeren. Aan de andere kant is PostScript een volwaardige programmeertaal,...
Met de afkorting JPEG of JPG (spreekt uit als: jee-peg) wordt een bestandsindeling aangeduid voor het opslaan van rasterafbeeldingen in digitale vorm. Het is een vorm van datacompressie en van broncodering. De naam staat voor Joint Photographic Experts Group. De...
women with easel and palettes at art school

Graphics Interchange Format

0
GIF is een bestandsindeling voor het opslaan van rasterafbeeldingen in digitale vorm. GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format, een grafische bestandsindeling met pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties, animatie en een transparante achtergrond. Het aantal kleuren in een...

PDF

0
Het Portable Document Format, of kortweg pdf, is sinds ongeveer 1993 een de facto standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden. PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen,...
Graphic designer using digital graphics tablet and desktop

Scalable Vector Graphics (SVG)

0
Scalable Vector Graphics (afkorting: SVG) is een op XML gebaseerd bestandsformaat voor statische en dynamische vectorafbeeldingen. Het is een open standaard van het W3C. Kenmerken SVG werd een aanbeveling van het W3C in 2001; het is te vergelijken met Flash maar...
Adobe Creative Suite of kortweg Adobe CS is een softwarepakket van Adobe Systems. Dit pakket bevat grafische software, videobewerkingssoftware en webdevelopmentsoftware. Alle programma's werken onder Windows Vista en XP en Mac OS X. Sinds CS5 werkt het pakket ook...
Designer hand with graphic tablet and keyboard

Vector Markup Language (VML)

0
Vector Markup Language (VML) is an XML-based file format for two-dimensional vector graphics. VML is specified in Part 4 of the Office Open XML standards ISO/IEC 29500 and ECMA-376. According to the specification, VML should be considered a deprecated format...
Design Students Working In CAD/3D Printing Lab Together

Computer Aided Design (CAD)

0
CAD is een letterwoord dat staat voor computer-aided drafting. Nadien is dit geëvolueerd naar computer-aided design. Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit "met behulp van de computer tekenen en/of ontwerpen", of, korter, "computergesteund ontwerpen". CAD wordt toegepast in diverse vakgebieden...

GQview

0
GQview is een afbeeldingenviewer voor Linux en Unix-achtige besturingssystemen. Er is ook een onofficiële Windows-versie beschikbaar. Het programma is vergelijkbaar met ACDSee. Het project is stopgezet sinds 2006. Er is ook een fork ontstaan gebaseerd op de broncode. Dit...
Photography Ideas Creative Occupation Design Studio Concept

ACDSee

0
ACDSee is een sharewareprogramma voor het bekijken en organiseren en bewerken van afbeeldingen. De afbeeldingen kunnen in een HTML-fotoboek worden geplaatst, als diashow worden bekeken en op cd/dvd worden opgeslagen. Het programma biedt bewerkingsmogelijkheden, als vergroten/verkleinen, roteren en bijsnijden. ACDSee...

Laatste Nieuws