Laatste berichten

Herijking Novice licentie radiozendamateurs

De landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA hebben op verzoek van - en in goede samenwerking met - Agentschap Telecom de Novice licentie...

Geheime zender kopen