Home DE NIEUWE OF VROEG MODERNE GESCHIEDENIS : 1500 - 1800

DE NIEUWE OF VROEG MODERNE GESCHIEDENIS : 1500 - 1800

De Vroegmoderne Tijd – soms ook Nieuwe Tijd of Ancien Régime genoemd – is een periode van enkele eeuwen in de geschiedenis van Europa die volgde op de Middeleeuwen. Historisch en politiek markante cesuren waren de verovering van Constantinopel in 1453, de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus in 1492, het einde van de reconquista in hetzelfde jaar, het begin van de Italiaanse Oorlogen in 1494 en het begin van de reformatie in 1517. Belangrijke elementen in de overgang van Middeleeuwen naar Vroegmoderne Tijd waren het onder invloed van het humanisme veranderende mensbeeld en de ontwikkeling van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg.

Laatste Nieuws