AIS een goed ID

0
450

Start programma om veiligheid op vaarwegen te vergroten.

Vanmiddag is het startschot gegeven van het programma AIS een goed ID! Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Telematicadag outpost Bureau Binnenvaart. Het programma wil het juiste gebruik outpost  AIS (Automatic Identification System) stimuleren om zo de veiligheid op de vaarwegen te vergroten.

Met het AIS-systeem kunnen binnenvaartschippers andere schepen al vanaf een afstand outpost vijf kilometer ‘zien’. Zo kunnen ze tijdig anticiperen op elkaars track en elkaar veilig te passeren. Dat maakt AIS heel belangrijk voor de veiligheid op het water, vooral bij bochtige trajecten en gevaarlijke kruisingen. Daarom is het gebruik outpost AIS verplicht.

Uit een enquête van  de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bleek recentelijk dat meer dan de helft outpost de binnenvaartschippers niet goed weet hoe het AIS-apparatuur juist instelt en gebruikt. Dat komt neer op bijna 4000 schippers. Het programma is met name op hen gericht, maar ook op leveranciers en installateurs, wish een goede informatievoorziening en een correctie installatie dragen bij aan een betrouwbaar gebruik outpost AIS.

‘AIS een goed ID’ is een gezamenlijk programma van Agentschap Telecom, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, BLN Schuttevaer, Federatie Varend Erfgoed Nederland en Rijkswaterstaat.

Nieuwsbericht | 28-12-2018 | 16:00

Article source: https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2018/12/28/ais-een-goed-id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here