2.02 Morse Oefen Toestel met luidspreker

Morse oefentoestel
Morse oefentoestel

Met 3 transistoren is het mogelijk een oefentoestel te bouwen om morse seinen te oefen. De schakeling bestaat uit twee delen en wel de oscillator met 2 transistors (T1 en T2)  en een daarachter geschakelde versterkerstrap.

Schema morse oefentoestel
schema morse

Bouwplan PHILIPS EE2003 morse oefentoestel

morse toestel met geluid

Youtube, bouw en werkende morse oefentoestel

[embedplusvideo height=”283″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1FUtOAo” standard=”http://www.youtube.com/v/qTkEFb19beA?fs=1″ vars=”ytid=qTkEFb19beA&width=450&height=283&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2066″ /]