Home Tags EE2003

Tag: EE2003

5.01 Diode ontvanger met luidspreker

Dit is de eenvoudigste schakeling voor de ontvangst van middengolf signalen. Met de deze ontvanger kunje alleen maar sterke stations ontvangen op de middengolf....

5.02 Drie transistor middengolf ontvanger

Met de Philips Elektronische experimenteerdoos, EE2003 kunnen diverse radio ontvangers worden gebouwd. Eén van deze ontvangers is een drie transistor middengolf ontvanger. Het is...

2.02 Morse Oefen Toestel met luidspreker

Met 3 transistoren is het mogelijk een oefentoestel te bouwen om morse seinen te oefen. De schakeling bestaat uit twee delen en wel de...

PHILIPS EXPERIMENTEER DOOS EE2003

De in Philips experimenteerdoos aanwezige handleiding is een prima inleiding in de elektronica. Je leert van d.m.v. eenvoudige schakelingen, de elementaire werking van de elektronica. De EE2003...

Philips Experimenteerdoos EE2003

Via marktplaats heb ik een aantal oude Philips experimenteerdozen EE2003 gekocht. Het woord oud is een beetje overdreven, omdat deze dozen, de ingrediënten bevatten...