Home Blog Page 2

AIS een goed ID

Start programma om veiligheid op vaarwegen te vergroten. Vanmiddag is het startschot gegeven van het programma AIS een goed ID! Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Telematicadag van Bureau Binnenvaart. Het programma wil het juiste gebruik van  AIS (Automatic Identification System) stimuleren om zo de...
Wees blij met Kerstmis en vier het met elkaar want Kerstmis komt maar eens per jaar!
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op dinsdag 18 december 2018 de internetconsultatie voor de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 geopend. U kunt tot en met 29 januari 2019 reageren. Doel...
Agentschap Telecom gaat permanent vergunningen uitgeven voor middengolfzenders die met laag vermogen uitzenden. Uit een eerdere pilot blijkt dat hier veel belangstelling voor is. Twee regelingen, het uitvoeringskader, de vergunning en het aanvraagformulier moeten daarom worden aangepast. Die wijzigingen...

Tarieven voor 2019 bekend

Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, dan brengen wij jaarlijks een vergoeding in rekening. Wilt u wijzigingen doorgeven of uw registratie of vergunning...
Q-codes Q codes as adapted for use in amateur radio (Engels) ode Question Answer or Statement QLE What is your expected signal? The expected signal is low... QNI May I join the net? You may check in... QRA What is the name (or call sign)...

Eisen Radiozendamateur F

Hoofdstuk 1 Elektricteitsleer, elektro-magnetisme en radiotheorie Hoofdstuk 2 Componenten Hoofdstuk 3 Schakelingen Hoofdstuk 4 Ontvangers Hoofdstuk 5 Zenders Hoofdstuk 6 Antennes en transmissielijen Hoofdstuk 7 Propagatie en Frequentiespectrum Hoofdstuk 8 Metingen Hoofdstuk 9 Storingen en immuniteit Hoofdstuk 10...

Eisen Radiozendamateur N

Hoofdstuk 1 Elektricteitsleer, elektro-magnetisme en radiotheorie Hoofdstuk 2 Componenten Hoofdstuk 3 Schakelingen Hoofdstuk 4 Ontvangers Hoofdstuk 5 Zenders Hoofdstuk 6 Antennes en transmissielijen Hoofdstuk 7 Propagatie en Frequentiespectrum Hoofdstuk 8 Metingen Hoofdstuk 9 Storingen en immuniteit Hoofdstuk 10...
Schema van zgn geheime zender ook wel Jostikit genoemd

De Geheime zender

Veel amateurs met een zendlicentie zijn begonnen op de 3 meter, met zelfgebouwde apparatuur. Tussen de 100 Mhz en 108 Mhz was ons domein. Het bouwen van een FM zender had geen moeilijkheids graad. Wij als onderzoekende amateurs, gebruikte...
Roemruchte (voormalige) zeezender Radio Caroline keert vrijdag terug in de ether (en is ook in Nederland weer als vanouds te ontvangen) Meer dan een halve eeuw geleden, in 1964, brak Radio Caroline het omroepmonopolie van de BBC, door vanaf een...

Laatste berichten

Illegale zender verstoort radiocommunicatie vliegverkeer

De zender die afgelopen weekend de radiocommunicatie van het vliegverkeer verstoorde, is door het Duitse BNETZA uit de lucht gehaald. Met name boven Limburg...

Geheime zender kopen